Regulamin/Polityka prywatności

REGULAMIN PROMOS – GRUPATI.PL

 

 1. Postanowienia ogólne
  • Sprzedawca

Sklep Promos Skład Budowlany działający pod adresem internetowym www.promos-grupati.pl jest własnością Promos Sp. z o.o. z siedzibą w Stróży 377, 32-431 Stróża, NIP 6812060461, REGON 361981490, KRS 0000565400 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

Kontakt odbywa się poprzez:

 • adres poczty elektronicznej sklepu: kontakt@promos-grupati.pl
 • telefonicznie pod numerem 12 251 18 30
  • Regulamin

Realizacja sprzedaży przez promos-grupati.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.

 • Wymagania techniczne

Do korzystania z usług www.promos-grupati.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej (adres e-mailu) oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie www.promos-grupati.pl. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu „cookie” oraz włączoną obsługę JavaScript. Szczegóły znajdują się na stronie sklepu w Polityce prywatności.

 1. Zakupy we www.promos-grupati.pl
  • Działalność

www.promos-grupati.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, telefonicznej, poczty elektronicznej oraz osobiście w sklepie stacjonarnym Promos Skład Budowlany. Zamówienia można składać za pośrednictwem:

 • strony internetowej promos-grupati.pl,
 • telefonicznie pod numerem tel. 12 251 18 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-16:00,
 • poczty elektronicznej pod adresem kontakt@promos-grupati.pl.,
 • osobiście w sklepie stacjonarnym Promos Skład Budowalny w Kokotowie 116a, 32-002 Węgrzce Wielkie od poniedziałku do piątku w godzinach 06:30-18:30 oraz w soboty od 07:00-15:00. Gwarantowana dostępność towaru oraz ceny przy odbiorze osobistym po złożeniu zamówienia na stornie sklepu promos-grupati.pl po potwierdzeniu możliwości odbioru przez Sprzedającego mailowo lub telefonicznie. Odbiór osobisty jest możliwy po zgłoszeniu się w sklepie stacjonarnym firmy z wydrukowanym zamówieniem.

 

 • Obszar działania

Usługi oferowane przez www.promos-grupati.pl dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.

 • Kupujący

Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.

Z oferty www.promos-grupati.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną. W celu korzystania z oferty www.promos-grupati.pl nie ma konieczności rejestracji konta Klienta w serwisie www.promos-grupati.pl. W przypadku założenia indywidualnego Konta przypisanego do adresu e-mail Klient może je usunąć w dowolnym momencie korzystając z opcji „Usuń konto” w ustawieniach profilu lun kontaktując się ze sklepem: (e-mail: kontakt@promos-grupati.pl, tel. 12 251 18 30).

 • Informacje o produktach
  • Zamieszczone na stronach internetowych www.promos-grupati.pl informacje o produktach/materiałach budowlanych oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, właściwości, dane techniczne itp. pochodzą od producentów produktów/materiałów budowlanych. Www.promos-grupati.pl dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

 

 • promos-grupati.pl, nie informuje na stronie internetowej o datach ważności produktów aktualnie dostępnych w www.promos-grupati.pl, zapewnia jednak, że wszystkie produkty wysyłane do Klienta są przydatne do użycia. Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych na stronie w związku z rotacją produktów/materiałów budowlanych w magazynie. Przed użyciem należy sprawdzić datę ważności.

 

 • Ceny towarów
  • Ceny Produktów widoczne na stronie internetowej www.promos-grupati.pl oraz koszty dostawy, które są wskazane w Koszyku zakupowym w trakcie wybierania Produktów są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich. Przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest określona łączna cena (Produkt, dostawa i inne wybrane usługi), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym mogą się różnić od cen Produktów w Sklepie Stacjonarnym.

 

 • Upusty, promocje i bony zakupowe.

 

 • Rabat z tytułu wystawionego przez promos-grupati.pl bonu zakupowego nie łączy się z programami rabatowymi i innymi promocjami.
 • Upusty specjalne nie mogą być łączone z programami rabatowymi i innymi promocjami.
 • promos-grupati.pl przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe korzyści dla klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach określać będzie każdorazowo odrębny regulamin.
 • Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, promos-grupati.pl może oferować promocje lub dołączać do zamówień próbki towarów.

 

 • Zamówienie

 

Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez klienta oferty www.promos-grupati.pl przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu www.promos-grupati.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i godziny dostawy, zgodnie z punktem 3.1.

 

 • Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

 

Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta w siedzibie www.promos-grupati.pl z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. www.promos-grupati.pl wysyła Klientowi potwierdzenie zamawianych produktów wraz z wykazem zamawianych produktów i przydzielonym indywidualnym numerem zamówienia drogą telefoniczną lub na adres poczty elektronicznej Klienta.

 

 • Dostawa, koszty dostawy.
  • Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia.

 

W zależności od deklarowanego miejsca lub spospbu dostawa może być wykonana za pośrednictwem dostawców www.promos-grupati.pl lub za pośrednictwem firm kurierskich współpracujących z Promos sp. z o.o., lub też za pośrednictwem Paczkomatu InPost. W przypadku wyboru Paczkomatu InPost, adresem dostawy jest adres Paczkomat InPost wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia.

 

 • Wszelkie informacje o obowiązujących kosztach i obszarze dostawy znajdują się w zamówieniu.
 • promos-grupati.pl nie pobiera opłatę z tytułu pakowania towarów objętych zamówieniem.
 • Ograniczenie ilościowe i braki towarowe

 

www.promos-grupati.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów lub uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta. O ewentualnych ograniczeniach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

 

 1. Zamówienia Klienta

 

 • Składanie i akceptacja zamówienia

 

Zamówienie składa za pośrednictwem strony internetowej www.promos-grupati.pl lub telefonicznie pod numerami 12 251 18 30, wybierając z oferty znajdującej się produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się określeniu ilości produktu i kliknięciu przycisku „Dodaj do koszyka”.

 

 • Przyjęcie zamówienia

 

Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, listę zamawianych produktów/towarów, formę płatności, adres dostawy, wartość zamówienia wraz z ewentualnymi kosztami dostawy.

 

Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

 

 • Możliwość zmiany zamówienia

 

W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny www.promos-grupati.pl, Klient może mieć możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu odpowiednio wcześniej, kontaktując się telefonicznie ze sklepem 12 251 18 30.

 

 • Możliwość anulowania zamówienia

 

W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny www.promos-grupati.pl, Klient może mieć także możliwość anulowania  zamówienia w ciągu trzech godzin od momentu złożenia zamówienia, kontaktując się przez e-mail: kontakt@promos-grupati.pl lub telefonicznie ze sklepem 12 251 18 30.

 

 • Prawo odstąpienia od umowy
  • Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres: Promos sp. z o.o. z siedzibą w Stróży 377, 32-431 Stróża,; w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy użyciu formularza, należy napisać         o wzór do kontakt@promos-grupati.pl:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

 • rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (art. 38 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta),
 • towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone,
 • towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu,
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy,
 • braku dokumentu (np. faktury, paragonu) Sprzedaży towarów zwracanych przez Kupującego (konsumenta).
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.
 • W terminie 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej należności.
 • Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 • Termin realizacji dostawy
  • Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy.
  • Dostępne terminy dostaw dla danego zamówienia określone są każdorazowo w procesie akceptacji tego zamówienia.
  • Szczegółowe informacje o terminach dostawy znajdują się w wysłanym potwierdzeniu zamówienia na e-mail.
 • Dni wolne
  • promos-grupati.pl nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.
  • promos-grupati.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.
 • Miejsce i termin dostarczenia zakupów
  • W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres:
   • przez dostawców www.promos-grupati.pl – wybranego dnia w wybranym przez Klienta przedziale jednogodzinowym
   • przez firmę kurierską– najpóźniej trzeciego dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji przez www.promos-grupati.pl .
  • Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. Www.polskipodarek.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.
 • Odmowa realizacji zamówienia
  • promos-grupati.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
   • Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta (dotyczy to w szczególności przypadków istnienia podejrzenia, że dane zamówienia składane są przez tę samą osobę przy pomocy różnych kont.
   • Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez www.polskipodarek.pl za wymagające potwierdzenia zgodnie z pkt. 3.2 powyżej.
   • Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.
   • Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych (np. kiedy z racji charakteru danych Towarów nie są one dostępne danego dnia – np. świeże mięso w niedzielę lub święto).
   • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania sprzedaży dla Klienta. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.
   • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

3.10. Paragon, Faktura

Do zamówienia każdorazowo dołączany jest paragon. Podczas składania zamówienia Klient ma możliwość zgłoszenia prośby o wystawienie faktury VAT. Faktura VAT obejmująca dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia Polski Podarek sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. W przypadku braku informacji o chęci otrzymania faktury VAT domyślenie do zrealizowanego zamówienia dołączony zostanie paragon.

 1. Płatności

4.1. Sposoby płatności

Klient www.promos-grupati.pl dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

4.1.1   za zakupy realizowane przez dostawców www.promos-grupati.pl :

 • gotówką przy odbiorze
 • płatność przelewem online za pośrednictwem platformy Dotpay
 • płatność przelewem z odroczonym terminem płatności (dla klientów firmowych stałe współpracujących):

Promos sp. z o.o.
Stróża 377, 32-431 Stróża
PKO BP: PL 28 1020 2892 0000 5102 0587 0342

4.1.2      za zakupy realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej;

 • gotówką przy odbiorze
 • płatność przelewem online za pośrednictwem platformy Dotpay
 • płatność przelewem z odroczonym terminem płatności (dla klientów firmowych stałe współpracujących):

Promos sp. z o.o.
Stróża 377, 32-431 Stróża
PKO BP: PL 28 1020 2892 0000 5102 0587 0342

4.1.3 za zakupy realizowane za pośrednictwem Paczkomatów InPost;

 • płatność przelewem online za pośrednictwem platformy Dotpay
 • płatność przelewem z odroczonym terminem płatności (dla klientów firmowych stałe współpracujących):

Promos sp. z o.o.
Stróża 377, 32-431 Stróża
PKO BP: PL 28 1020 2892 0000 5102 0587 0342

4.2. www.promos-grupati.pl nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz Promos sp. z o.o. wykonane na numer rachunku nie będący własnością Promos sp. z o.o. .

Promos sp. z o.o.
Stróża 377, 32-431 Stróża
PKO BP: PL 28 1020 2892 0000 5102 0587 0342

4.3. Rozliczanie niedopłat i nadpłat

4.3.1 www.promos-grupati.pl oferuje do sprzedaży towary o zmiennej wadze (m.in. gwoździe, wkręty, podkładki, nakrętki itp.). Produkty te oznaczane są na stronie internetowej odpowiednim opisem. Podane na stronie www.promos.pl ceny tych produktów, są cenami orientacyjnymi podanymi za określoną jednostkę wagową np. 0,25 kg, 0,5 kg itd. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi w przeliczeniu za 1 kg produktu. Ostateczna cena produktu może różnić się od tej podanej na stronie sklepu o +/- 20%. Zarówno waga produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na paragonie lub fakturze VAT.

4.3.2 Klient zamawiając produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę.
W przypadku wystąpienia sytuacji, w której:

4.3.2.1 Opłacone przez Klienta online zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny produktów o zmiennej wadze, ma niższą wartość niż wartość określona na fakturze VAT, Klient upoważnia www.promos-grupati.pl do doliczenia powstałej niedopłaty (związanej ze zmienną wagą produktów) do wartości kolejnego zamówienia i zobowiązuje się do jej zapłaty.

4.3.2.2 Opłacone przez Klienta online zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny produktów o zmiennej wadze, ma wyższą wartość niż wartość określona na fakturze VAT, Klient upoważnia www.promos-grupati.pl do zwrotu powstałej nadpłaty (związanej ze zmienną wagą produktów) w zależności od wybranej formy płatności wraz zamówionymi produktami lub na konto bankowe Klienta z którego zamówienie zostało opłacone.

5.     Dostawa

5.1. Dostawca

5.1.1 Dostawca www.promos-grupati.pl:

5.1.1.1 Dostawca na żądanie Klienta okaże do wglądu swój dowód osobisty.

5.1.1.2 Dostawca może wydać zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

5.1.2 Dostawca firmy kurierskiej:

5.1.2.1 Dostawca może wydać przesyłkę osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

5.1.2.2 Www.promos-grupati.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie zamówienia do rąk własnych Klienta.

5.2. Nieobecność Klienta

Składając zamówienie Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz wybiera termin dostawy. W konsekwencji, Klient winien być obecny we wskazanym przez siebie miejscu i wybranym czasie dostawy, a w razie wyboru dostawy za pośrednictwem Paczkomatu InPost Klient winien odebrać zamówione towarowy w wybranym przy zamówieniu oknie czasowym. W razie nieobecności Klienta lub nieodebrania przez Klienta zamówienia z Paczkomatu InPost zastosowanie mieć będą poniższe zasady.

5.2.1 Dostawa realizowana przez dostawcę www.promos-grupati.pl:

5.2.1.1 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Sklepu www.promos-grupati.pl podejmuje próbę kontaktu z Klientem.

5.2.1.2 Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy dostawca www.promos-grupati.pl spróbuje dostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym.

5.2.2 Dostawa realizowana przez firmę kurierską:

5.2.2.1 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo.

5.2.2.2 Kurier podejmie 3 dodatkowe próby dostarczenia przesyłki w kolejnych dniach roboczych, po czym zostanie ona odesłana do www.promos-grupati.pl.

5.2.2.3 www.promos-grupati.pl nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta.

5.2.2.4 www.promos-grupati.pl spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę z przyczyn leżących po stronie Klienta.

5.2.2.5 Odpowiedzialności za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi ponosi firma kurierska.

5.2.3 Dostawa do Paczkomatu InPost

5.2.3.1 W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówienia we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Sklepu www.promos-grupati.pl podejmuje próbę kontaktu z Klientem.

5.2.3.2 Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy dostawca www.promos-grupati.pl spróbuje umożliwić Klientowi odbiór towaru w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient może być zobowiązany do poniesienia dodatkowych opłat.

 1. Reklamacje i zwroty

6.1. Promos Sp. z o.o. zobowiązuje się w okresie do trzydziestu dni liczonych od dnia wydania/dostarczenia towaru do przyjęcia zwrotu towaru zakupionego przez Klienta, na warunkach określonych poniżej.

6.2. Zwrotowi nie podlegają towary o określonym terminie ważności krótszym niż 30 dni od dnia zgłoszenia przez Klienta chęci zwrotu.

6.3. Zwrot może zostać przyjęty nie później niż 30 dni od dnia wydania towaru.

6.4. Palety zwrotne stanowiące opakowanie dla zakupionego towaru mogą zostać zwrócone w terminie 60 dni od dnia wydania towaru.

6.5. Warunkiem koniecznym przyjęcia zwrotu jest okazanie przez Klienta oryginalnego dokumentu zakupu zwracanego produktu (faktura vat, paragon fiskalny). W przypadku braku stosownego dokumentu, sklep nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu.

6.6. Zwrotom podlegają towary:

 • Zapakowane jedynie w oryginalne opakowanie, w stanie zdatnym do dalszego przechowywania oraz odsprzedaży
 • W pełnych oraz nierozpakowanych opakowaniach zbiorczych (np. pustaki)
 • Nie noszące śladów użytkowania
 • Wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń
 • Kompletne, nadające się do dalszej odsprzedaży

6.7. Zwrotom nie podlegają towary, które zostały przez Promos Skład Budowlany i www.promos-grupati.pl zamówione na indywidualne zamówienie Klienta.

6.8.

6.1. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.

6.2. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sklepem www.promos-grupati.pl po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.

6.3. W razie niezgodności towaru z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 1 dnia od otwarcia opakowania (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do użycia) w przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem www.promos-grupati.pl.

6.4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do Sklepu www.promos-grupati.pl, drogą mailową na adres kontakt@promos-grupati.pl. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

6.5. www.promos-grupati.pl zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

6.6. www.promos-grupati.pl nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.

6.7. www.promos-grupati.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów Klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (produkty łatwo psujące się, o krótkich terminach ważności itp.).

6.8. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej www.promos-grupati.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

 1. Postanowienia końcowe

7.1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług www.promos-grupati.pl ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. www.promos-grupati.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.

7.2. Dostarczenie wiadomości e-mail

www.promos-grupati.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

7.3. Refundacje

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, www.promos-grupati.pl dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.

7.4. Zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym.

7.5. Zmiana regulaminu

Www.promos-grupati.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie www.promos-grupati.pl.

7.6. Spory

Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

7.7. Badanie satysfakcji Klienta

Po dostarczeniu Towarów Klientowi www.promos-grupati.pl, w ramach realizacji umowy z Klientem, jest upoważnione przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia takiej ankiety.

 1. www.promos-grupati.pl – zastrzeżenia prawne

8.1. Wszelkie prawa do Strony www.promos-grupati.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

8.2. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.

8.3. Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).

8.4. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Promos sp. z o.o., kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy

9.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje
za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży) następuje przez serwis internetowy www.promos-grupati.pl.

9.3. Wcześniejsze zamówienia Klient, który założył konto w sklepie może zobaczyć po zalogowaniu się do dedykowanie sekcji „Moje konto” sklepu www.promos-grupati.pl i przejściu do zakładki „Zamówienia”.

 1. Dane osobowe

10.1. RODO

Szczegóły RODO znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności.

10.2. Przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły przetwarzania danych znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności.

10.3. Wgląd do danych osobowych

Klient może w każdym czasie domagać się wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub zaprzestania ich przetwarzania.

 1. Zgody

11.1. Wyrażanie zgód

Wszystkie zgody są dobrowolne. Każdą ze zgód Klient może wyrazić na etapie zakładania konta w serwisie www.promos-grupati.pl, jak i później, przez e-mail na kontakt@promos-grupati.pl

Po usunięciu konta zgody będą przetwarzane w celach komunikacji marketingowej przez okres 3 kolejnych lat od momentu usunięcia konta, chyba że Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania ich (szczegóły znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności).

 

Polityka prywatności/RODO

Serwisu www.promos-grupati.pl

 • Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług.

 

 • Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Promos Sp. z o.o.  z siedzibą w Stróży 377, 32-431 Stróża, NIP 6812060461, REGON 361981490, KRS 0000565400 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

 

 • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą oświadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

 • Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

 

 • Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 

 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

 

 • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 • Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

 • W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.promos-grupati.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

 

RODO

Szanowni Państwo!

W związku z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w dalszej części „RODO”) chcielibyśmy poinformować, iż posiadane przez nas Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób należyty i w pełni odpowiadający postanowieniom RODO oraz postanowieniom ustawy o ochronie danych osobowych. Dążąc do zrealizowania wszelkich obowiązków wynikających z faktu przetwarzania Pani/Pana danych osobowy, poniżej zamieszczamy krótką informację o zasadach tego przetwarzania, o Pani/Pana uprawnieniach oraz o naszych obowiązkach. Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z przedmiotową informacją i w razie jakikolwiek pytań proszę o kontakt zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się poniżej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH   

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest: Firma Promos sp. z o.o. z siedzibą w Stróży 377, 32-431 Stróża, Polska.

Przekazane Administratorowi Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub też jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Pod pojęciem prawnie uzasadnione interesy Administratora należy rozumieć konieczność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją umowy, której nie jest Pani/Pan co prawdą stroną, ale w której realizacji bierze Pani/Pan czynny i świadomy udział lub, której realizacja wpływa bezpośrednio na pańskie uzasadnione prawa i interesy. Co do zasady Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora lub przez podmioty z Administratorem powiązane osobowo, lub kapitałowo, aczkolwiek czasami może zajść konieczność udostępnienia przedmiotowych danych osobowych innym odbiorcom danych, w szczególności podmiotom współpracującym z Administratorem i realizującym usługi na jego rzecz, takim jak: podmioty świadczące Administratorowi usługi prawne, telekomunikacyjne, notarialne, doradcze, finansowe, transportowe, montażowe lub informatyczne oraz sądom i organom administracyjnym, gdy zajdzie taka konieczność lub, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo, gdy będzie to realizowane wyłącznie na Pani/Pana prośbę. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, uzyskania kopii danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, albo Pani/Pana uzasadnione interesy. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celu realizacji umowy, o której mowa powyżej. Ponadto Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich do dozwolonych celów, a Administrator nie będzie zobowiązany, zgodnie z prawem, nadal przechowywać takich danych lub w inny sposób uprawniony, aby to robić. W szczególności, Pani/Pana dane osobowe zostaną zachowane, gdy będzie to konieczne, by Administrator mógł dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami, do końca odpowiedniego okresu przedawnienia lub do czasu uregulowania przedmiotowych roszczeń. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności polegający na profilowaniu). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, aczkolwiek jest niezbędne do realizacji umowy, o której mowa powyżej. Niepodanie przedmiotowych danych osobowych całkowicie uniemożliwiałoby świadczenie usługi przez Administratora. Może Pani/Pan zrealizować przysługujące Pani/Panu uprawnienia poprzez kontakt z Administratorem (osobą wyznaczoną w tym celu do kontaktu), wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną na adres Stróża 377, 32-431 Stróża lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres skrzynki elektronicznej Administratora kontakt@promos-grupati.pl.

Z wyrazami szacunku,
Zespół firmy Promos.